ons doel

Kinderen, ouders en onderwijspersoneel bewust maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van social media gebruik, zodat kinderen leren er veilig en positief mee om te gaan.

waarom bewust?

Dat kinderen massaal gebruik maken van social media is een feit. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen hun eerste stappen zetten op social media ligt op dit moment rond de 10 jaar.

Social media is voor kinderen een belangrijk onderdeel van hun dagelijkse sociale leven. Meer dan de helft van de jongeren zit op Instagram en Snapchat. Bijna alle kinderen met een mobiel gebruiken WhatsApp om met elkaar te communiceren. Dat begint meestal in de bovenbouw van de basisschool.

Naarmate kinderen ouder worden speelt social media een steeds grotere rol in hun sociaal leven. Het is daarom belangrijk kinderen in een vroeg stadium social media wijs te maken.

Het aanleren bewust gebruik te maken van social media waarborgt op de lange termijn het sociaal welzijn van kinderen.

Het contact via social media is razendsnel en bereikt makkelijk een grote groep. Berichten zijn makkelijk te plaatsen. Reageren op een bericht is zo mogelijk nog eenvoudiger. Voordelen die ook nadelen kunnen zijn.

Bovendien komen kinderen via social media makkelijk in contact met vreemden. Dit maakt dat kinderen kwetsbaar zijn wanneer ze niet goed voorbereid en voorgelicht worden over hoe je veilig met social media omgaat.

wij verbinden generaties

Een groot deel van het onderwijspersoneel en de meeste ouders zijn niet opgevoed met het gebruik van social media. Wanneer ze er nu wel gebruik van maken bevinden ze zich vaak op andere platformen dan waarop kinderen actief zijn.

over ons

Masja Slootweg

Masja Slootweg

Masja is eigenaar van Socialmet en gespecialiseerd in online zichtbaarheid via social media. Ze heeft zich in de loop der jaren verdiept in het bereik van social media en de technische toepassing ervan.

Zij beantwoordt de volgende vragen

 • Hoe bereik je de juiste personen met je berichten?
 • Hoe bepaal je welke mensen berichten kunnen zien?
 • In hoeverre kun je berichten afschermen?
 • Hoe waarborg je privacy van je berichten?
 • Hoe kun je als ouder het account van je kind (helpen) beheren en controleren?
Claudia Helsloot

Claudia Helsloot

Claudia is coach en pedagogisch communicatieadviseur, eigenaar van ABeautifulMind en gespecialiseerd in coaching, communicatie en voorlichting o.a. op pedagogisch vlak.

Zij beantwoordt de volgende vragen

 • Welke rol speelt social media voor kinderen en pubers?
 • Welke gevolgen kan groepsdruk hebben? (sociale psychologie)
 • Waarom plaatsen kinderen bepaalde berichten/foto’s?
 • Pesten op social media: hoe ontstaat dit en wat zijn de gevolgen?
 • Hoe kun je als ouder je kind helpen veilig en pestvrij gebruik te maken van social media?
 • Hoe kun je als school bijdragen aan een bewust en veilig gebruik van social media?

What our clients say

Masja en Claudia hebben hun expertise gebundeld in Bewust Social Media. De ervaringen die zij hebben opgedaan maakten duidelijk hoe kwetsbaar kinderen op social media kunnen zijn. Hieruit ontstond onze missie.

OVER ONS

‘Bewustzijn creëren bij onderwijspersoneel en ouders/opvoeders over de rol die social media speelt (of gaat spelen) in het sociale leven van kinderen, zodat zij aansluiting vinden bij de belevingswereld van kinderen en hen tijdig kunnen begeleiden in het veilig en positief gebruiken van social media’.

ONZE MISSIE

info

Dit is onze online info folder voor scholen

 

BSM in de media